Zarząd

Podczas rejestracji Towarzystwa ukonstytuował się Zarząd w składzie:

  • Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz, CMUJ, Kraków;
  • Prof. dr hab. Janina Karolak-Wojciechowska, PŁ, Łódź;
  • Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk, UM, Lublin;
  • Prof. dr hab. Andrzej Bojarski, IF PAN, Kraków;
  • Dr Marek Żylewski, CMUJ, Kraków.