Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  • Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej zaprasza do zapoznania się
  • z rocznymi sprawozdaniami swojej działalności:
  • Sprawozdanie
  • 2008
  • Sprawozdanie
  • 2009
  • Sprawozdanie
  • 2010
  • Sprawozdanie
  • 2011