VIII Konwersatorium Chemii Medycznej

 • VIII Konwersatorium Chemii Medycznej w dniach 15-17 września 2016 roku w Lublinie.
 • Zapraszamy serdecznie do udziału w IX Konwersatorium Chemii Medycznej w 2018 roku.
 • Książka abstraktów PDF

 • Organizatorzy
 • KOMITET NAUKOWY
 • Prof. dr hab. Andrzej Bojarski
 • Prof. dr hab. Zdzisław Chilmończyk
 • Prof. dr hab. Bożenna Gutkowska
 • Prof. dr hab. Krzysztof Joźwiak
 • Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz
 • Prof. dr hab. Barbara Malawska
 • Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
 • Prof. dr hab. Zofia Mazerska
 • Prof. dr hab. Franciszek Sączewski
 • Prof. dr hab. Monika Wujec
 • KOMITET ORGANIZACYJNY
 • Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Monika Wujec – z-ca przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Grażyna Biała
 • Prof. dr hab. Jolanta Kotlińska
 • Dr hab. Agata Paneth
 • Dr hab. Ireneusz Sowa
 • Dr hab. Magdalena Wójciak-Kosior
 • Dr Edyta Kuśmierz
 • Dr Łukasz Popiołek
 • Dr Nazar Trotsko
 • Mgr Agata Rosińska
 • Mgr Małgorzata Majewicz-Krajewska
 • Mgr Sylwia Woźniak
 • Mgr Łukasz Kurach
 • Konwersatorium jest organizowane pod auspicjami:
 • Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej
 • Komisji Syntezy i Projektowania Nowych Leków Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN
 • Sekcji Chemii Leków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie