Członkostwo
 • Ustalona wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi:
 • członkowie PTChM - 40 zł
 • doktoranci - 20 zł
 • Pragniemy zaznaczyć, iż pozyskane w ten sposób fundusze zostaną w znacznej części przeznaczone na pokrycie opłat za członkostwo naszego Towarzystwa w European Federation of Medicinal Chemistry Society (EFMC)
 • Składki prosimy wpłacać na nasze konto:
 • ING BANK ŚLĄSKI SA Nr 06 1050 1445 1000 0023 2585 3618
 • Nazwa posiadacza konta:
 • Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
 • ul Medyczna 9
 • 30-688 Kraków
 • Uprzejmie prosimy o podanie w tytule przelewu:
 • Składka członkowska PTChM i podanie imienia i nazwiska osoby wpłacającej składkę.