Zarząd

W wyniku głosowania przeprowadzonego w 2022 roku, ustanowiony został nowy zarząd PTChM o składzie:

  • Prof. dr hab. Andrzej Bojarski, IF PAN Kraków
  • Prof. dr hab. Tomasz Gośliński, UM Poznań
  • Prof. dr hab. Jadwiga Handzlik, CM UJ Kraków
  • Prof. dr hab. Katarzyna Kiec-Kononowicz, CM UJ Kraków
  • Dr hab. Dorota Łażewska, CM UJ Kraków
  • Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk, UM Lublin
  • Prof. dr hab. Monika Wujec, UM Lublin