Działalność
  • Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej powstało w grudniu 2006 roku dzięki inicjatywie grupy osób od dawna związanych z organizacją JMMC (Joined Meetings on Medicinal Chemistry) oraz Ogólnopolskimi Konferencjami Nauki o Leku. Siedzibą Towarzystwa jest Kraków a terenem działania Polska.
  • Celem Towarzystwa jest grupowanie naukowców, przedstawicieli nauk farmaceutycznych, chemicznych i innych, którzy prowadzą badania w szeroko rozumianej dziedzinie badań nad lekiem (CHEMIA MEDYCZNA), umożliwienie wzajemnych kontaktów i wymiany informacji.

  • Celem Towarzystwa jest także wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem metod chemii medycznej oraz popularyzacja chemii medycznej w Polsce.