XI Konwersatorium Chemii Medycznej

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej ma zaszczyt zaprosić na XI Konwersatorium Chemii Medycznej, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2023 roku w Lublinie w formie stacjonarnej.

Konwersatoria są cyklicznymi spotkaniami naukowców zajmujących się szeroko rozumianą chemią medyczną, umożliwiają przede wszystkim młodym naukowcom prezentację wyników swoich badań, wymianę doświadczeń oraz zawiązywanie kontaktów naukowych i towarzyskich. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu.

Przypominamy, że jak co roku odbędzie się konkurs posterów oraz prezentacji posterowych. Zwycięzcy otrzymają dyplomy uznania oraz nagrody pieniężne .

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy


PROGRAM KONWERSATORIUM

 •  

 • KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

 •  

 • NAGRODA IM. PROFESORA FRANCISZKA SĄCZEWSKIEGO

  Szanowni Państwo,

  Po raz pierwszy w tym roku w trakcie Konwersatorium Chemii Medycznej w Lublinie zostanie wręczona Nagroda im. Profesora Franciszka Sączewskiego, za najlepsze wystąpienie ustne dla młodego naukowca. Komisja konkursowa, która wyłoni laureatów będzie obradować w składzie:
  • Prof. Barbara Malawska
  • Prof. Anita Kornicka
  • Prof. Tomasz Gośliński
  Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Konwersatorium
  Jak co roku, zostanie przeprowadzony również konkurs na najlepszy poster. Komisja konkursowa w składzie:
  • Prof. Agnieszka Kaczor
  • Prof. Iwona Głowacka
  • Prof. Marcin Kołaczkowski
  przyzna nagrody pieniężne dla zwycięzców.
  Za zajęcie I miejsca 1000 PLN, II miejsca 800 PLN oraz trzeciego 500 PLN.
  Wszystkim życzymy wygranej!

  OPŁATY

  600zł - Student / Doktorant
  750 zł - Opłata regularna

  Opłata obejmuje udział w obradach i sesjach posterowych, przerwach kawowych, lunch, udział w uroczystej kolacji.

  WPŁATY:

  Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  ul Medyczna 9
  30-688 Kraków

  Nr konta: ING BANK ŚLĄSKI SA Nr 74 1050 1445 1000 0023 2719 7105


  Tytuł: XI Konwersatorium-imię i nazwisko uczestnika

  TERMIN: Nieprzekraczalnie do: 31.07.2023 r.
  Formularz rejestracyjny
  Szablon abstraktu
  Abstrakty należy przygotować w języku angielskim.

  Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem: +48 81 4487270


  ZAKWATEROWANIE

  AKADEMIKI
  Położone w odległości ok 3000 m. od miejsca obrad.
  Bezpośredni dojazd linią 40 z przystanku „Chodźki - szpital 01” na przystanek „Lipowa - cmentarz 01”.
  Ceny*: w trakcie ustalania Pokój 1os: około 70 zł
  *ceny mogą ulec nieznacznym zmianom

  HOTEL VICTORIA*** (miejsce konferencji)
  Adres: ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
  Cena za pokój 2 osobowy 300zł
  UWAGA! Rezerwacja hoteli odbywa się we własnym zakresie.
  Ze względu na duże obciążenie Hoteli w Lublinie w tym terminie prosimy o wcześniejsze rezerwacje.

  PŁATNOŚCI Wszelkie opłaty za nocleg należy uiścić na miejscu, po przybyciu, niezależnie od miejsca zakwaterowania.

  UWAGA! Prosimy o niedokonywanie wcześniejszych wpłat za noclegi na konto konwersatorium!


  ORGANIZATORZY
  KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. Anna Bielawska
 • Prof. dr hab. Andrzej Bojarski
 • Prof. dr hab. Tomasz Gośliński
 • Prof. dr hab. Jadwiga Handzlik
 • Prof. dr hab. Krzysztof Joźwiak
 • Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz
 • Prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka
 • Prof. dr hab. Barbara Malawska
 • Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
 • Prof. dr hab. Zofia Mazerska
 • Prof. dr hab. Monika Wujec
 • KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Monika Wujec – z-ca przewodniczącego
 • Dr hab. Łukasz Popiołek
 • Dr hab. Kamil J. Kuder
 • Dr Piotr Drączkowski
 • Dr Dmytro Khylyuk
 • Dr Przemysław Kołodziej
 • Dr Elżbieta Szacoń
 • Mgr Sara Janowska
 • Mgr Małgorzata Majewicz-Krajewska
 • Mgr Małgorzata Sadczuk
 • Mgr Sylwia Woźniak
 • Mgr Agata Zięba
 • Mgr Radosław Zan
 • Konwersatorium jest organizowane pod auspicjami:

 • Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej
 • Komisji Syntezy i Projektowania Nowych Leków Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN
 • Sekcji Chemii Leków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 • Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem: +48 81 4487270