Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie z I Konwersatorium Chemii Medycznej

Sprawozdanie z IV Konwersatorium Chemii Medycznej W tym roku już po raz czwarty członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej spotkali się na IV Konwersatorium Chemii Medycznej, które odbyło się w dniach 8-10 wrzesnia 2011 w Lublinie pod patronatem: PTChM, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Tak jak w poprzednich latach organizatorem zjazdu był zespół naukowców Uniwersytetu Medycznego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Matosiuka. W spotkaniu uczestniczyło 107 osób, w tym czterech zaproszonych gości z zagranicznych jednostek naukowych. W ciągu 3 dni obrad uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wynikami polskich i zagranicznych badań dotyczących różnych gałęzi chemii medycznej, a także wziąć udział w atrakcyjnym programie socjalnym, na który składały się: spotkanie powitalne, obiady i przerwy na kawę oraz tradycyjna impreza pożegnalna „Nad Zalewem”. Konwersatorium rozpoczęło się w czwartek po południu krótkim powitaniem ze strony organizatorów i władz Uniwersytetu Medycznego oraz wykładem inauguracyjnym Prof. Holgera Starka z Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem dotyczącym aspektów selektywności w poszukiwaniu nowych środków leczniczych. Wykłady gości zagranicznych uświetniły również piątkową sesję przedpołudniową. Sesję rozpoczął gość z francuskiego Uniwersytetu w Montpellier, Prof. Gilles Subra, wykładem na temat chemicznych narzędzi w badaniach nad strukturą białek. Kolejny gość, Prof. Adolfo Rivero-Muller z Turun Yliopisto w Finlandii, zaprezentował wykład dotyczący roli biologii molekularnej w badaniu procesów fizjologicznych. Ostatnią prezentację sesji anglojęzycznej przedstawił Prof. Leonard Amaral z Uniwersytetu w Lizbonie. Wykład dotyczył aspektów chemii medycznej w poszukiwaniu skutecznych środków w walce z lekoopornością bakterii i nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem metod hamowania systemów białkowych pomp lekooporności. Obrady polskojęzyczne podzielone były na: dwie sesje wykładowe, dwie sesje komunikatów oraz dwie sesje posterowe połączone z krótkimi ustnymi prezentacjami wybranych posterów. Myślą przewodnią sesji wykładowych były, odpowiednio, efekty strukturalne oraz nowe metodologie, natomiast komunikaty, w których prezentowali się głównie młodzi naukowcy, dotyczyły najnowszych wyników w poszukiwaniu związków biologicznie czynnych. Sesje posterowe, na których zaprezentowano 80 posterów, zamykały oba dni intensywnych obrad. Tak jak w poprzednich latach miłym akcentem podsumowującym sesje posterowe było wyróżnienie trzech najlepszych posterów. W tym roku pierwszą nagrodę otrzymał poster zaprezentowany przez mgr Paulę Kowalczyk dotyczący poszukiwania inhibitorów wychwytu GABA w grupie N-benzyloamidowych pochodnych kwasu 4-hydroksymasłowego; drugą poster zaprezentowany przez dr Jadwigę Handzlik dotyczący poszukiwania modulatorów pomp lekooporności nowotworowej w grupie pochodnych 5-arylideno(thio)hydantoiny, zaś trzecim miejscem wyróżniono poster zaprezentowny przez mgr Bartosza Pawełczaka, dotyczący charakteryzacji miejsca wiążącego 6-merkaptopurynę w obrębie ludzkiej α1-glikoproteiny przy zastosowaniu metod modelowania molekularnego. Innym miłym wydarzeniem, które pozostanie w pamięci uczestników tegorocznego Konwersatorium było duże zainteresowanie, jakie przejawiał w trakcie polskich prezentacji francuski uczestnik, Prof. Gilles Subra, który po prezentacjach polskojęzycznych, mimo nieznajomości języka, zasypywał prelegentów mnóstwem pytań oraz cennych wskazówek dotyczących różnych aspektów chemii organicznej pomocnych w poszukiwaniu nowych środków leczniczych. W trakcie Konwersatorium odbyło się również zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej, na którym omówiono bieżące zagadnienia dotyczące Towarzystwa. Następnie, w czasie krótkiej debaty, w której udział wzięła większość uczestników Konwersatorium, członkowie Zarządu PTChM przedstawili ważne informacje organizacyjne dotyczące członkowstwa PTChM, obecną sytuację Towarzystwa, jako filii Europejskiej Federacji Chemii Medycznej oraz plany działalności na najbliższy rok. W tym roku Konwersatorium Chemii Medycznej miało do dyspozycji nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego. Nowoczesne pomieszczenia, jak również słoneczna sceneria polskiego „babiego lata”, sprzyjały owocnym obradom oraz integracji uczestników z różnych ośrodków naukowych. W przerwach między obradami można było obejrzeć nowoczesne laboratoria wyposażone w wysokiej jakości sprzęt przydatny w prowadzeniu badań z zakresu chemii medycznej. Wieczorek „Nad Zalewem”, na którym nie zabrakło dobrej strawy i muzyki, tradycyjnie uświetnił ostatnie chwile Konwersatorium. Mimo że, komary dawały o sobie znać, uczestnicy bawili się wyśmienicie, a ci najbardziej wytrwali kontynuowali dyskusje naukowe niedokończone w czasie obrad. Uczestnicy IV Konwersatorium oraz wszyscy członkowie PTChM wyrażają kolejne słowa uznania dla zespołu prof. dr. hab. Dariusza Matosiuka, za doskonałą organizację części naukowej oraz imprez towarzyszących, a także ślą podziękowania dla wszystkich sponsorów, dzięki którym kongres był zorganizowany na wysokim poziomie mimo niewygórowanych opłat zjazdowych. Wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej zapraszamy za rok do Lublina na V Konwersatorium Chemii Medycznej!