Sprawozdanie 2009

Sprawozdanie z I Konwersatorium Chemii Medycznej

Sprawozdanie z II Konwersatorium Chemii Medycznej W tym roku Lublin powitał nas piękną słoneczną pogodą, która niezmiennie towarzyszyła nam przez trzy dni. II Konwersatorium Chemii Medycznej odbyło się w dniach 08-10.09.2009 r. w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Organizatorem, podobnie jak w poprzednim roku, był zespół naukowców Uniwersytetu Medycznego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Matosiuka. W spotkaniu brało udział 99 uczestników. Konwersatorium rozpoczęło się we wtorek (08.09) o godzinie 18.00 słowami powitania, które wygłosili: prof. dr hab. Dariusz Matosiuk oraz Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Kontaktów Międzynarodowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Kazimierz Głowniak. Po uroczystym otwarciu miał miejsce wykład inauguracyjny gościa specjalnego, prof. dr hab. Lucjana Strękowskiego z Uniwersytetu w Atlancie (USA). Miłym akcentem pierwszego dnia konferencji był wieczór powitalny na Zamku Lubelskim, oprócz zwiedzania osobliwości zamkowych, nie zabrakło też strawy dla ciała i ducha. Goście mieli okazję posłuchać nowych interpretacji muzycznych poezji Stachury czy Gałczyńskiego w wykonaniu lubelskiego zespołu Kształty Słów. Program naukowy Konwersatorium obejmował: cztery sesje wykładowe, dwie sesje komunikatów ustnych oraz dwie sesje plakatowe. Myślą przewodnią sesji wykładowych były hasła: „Projektowanie leków a inne dyscypliny” oraz „Nowe cele w poszukiwaniu leków”. Wykłady obejmowały szeroki zakres zagadnień chemii medycznej i nauk pokrewnych; od polimorfizmu leku, poprzez radiofarmaceutyki, różne aspekty badania białek docelowych, aż po metody biotechnologiczne i zastosowanie chemii kombinatorycznej w poszukiwaniu nowych środków leczniczych. Sesje wykładowe odbywały się w godzinach przedpołudniowych. Bezpośrednio po przerwie obiadowej miały miejsce sesje plakatowe, które w tym roku zostały poszerzone o dodatkowe prezentacje ustne dla wyselekcjonowanych prac. W dwunastu 5-minutowych ustnych prezentacjach brali udział głównie studenci-doktoranci, co umożliwiło im szkicowe przedstawienie najważniejszych wyników badań. Tematyka obejmowała syntezę i projektowanie nowych związków biologicznie czynnych oraz modelowanie molekularne białek docelowych, głównie białek receptorowych. Komunikaty ustne zamykały każdy dzień obrad. Wzięło w nich udział dziewięciu uczestników z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Lublina oraz Wrocławia. Oprócz wspomnianych już aspektów syntezy nowych związków biologicznie czynnych oraz modelowania białek docelowych, komunikaty dotyczyły zagadnień krystalograficznych oraz poszukiwania nowych kierunków aktywności biologicznej związków. W opinii uczestników, na tegorocznym Konwersatorium dominowała tematyka modelowania białek i dokowania, natomiast odczuwalny był niedosyt zagadnień farmakologicznych. Podobnie jak w zeszłym roku, radosnym akcentem kończącym część roboczą Konwersatorium, było rozdanie nagród za najlepsze plakaty. W tym roku wyróżniono trzy prace: 1) Płazińska Anita, mgr (Lublin) Conformational analyses of fenoterol stereoisomers. 2) Mrozek Agnieszka, dr (Łódź) Analiza SAR procesu dokowania barwników trimetylofenylowych we wnękach wiążących utworzonych przez N-lipidowane aminokwasy immobilizowane na matrycy celulozowej. 3) Zajdel Paweł, dr (Kraków) Solid-phase synthesis of novel arylpiperazine-functionalized amino acid amides. Ostatnim punktem integrującym uczestników Konwersatorium był wieczór pożegnalny „Nad Zalewem”. W blasku księżyca, przy muzyce, grillu i różnych trunkach kontynuowano dyskusje nad aspektami chemii medycznej, których nie udało się zamknąć w czasie sesji naukowej. Zapewne niektóre z nich zaowocują nowymi pomysłami naukowymi, których wyniki będą, przedmiotem kolejnego Konwersatorium. Na razie z łezką nostalgii powróciliśmy do naszych ośrodków w różnych regionach Polski. Na zakończenie należy zaakcentować słowa uznania i podziękowania dla zespołu Prof. dr hab. Dariusza Matosiuka za wyśmienitą organizację II Konwersatorium Chemii Medycznej - w tym roku jeszcze dodatkowo za pogodę. Serdecznie zapraszamy za rok do Lublina na III Konwersatorium Chemii Medycznej 2010!