Sprawozdanie 2008

Sprawozdanie z I Konwersatorium Chemii Medycznej

I Konwersatorium Chemii Medycznej odbyło się w dniach 19-20.09.2008 w Auli Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Organizatorem zjazdu był zespół naukowców Uniwersytetu Medycznego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Matosiuka. W spotkaniu uczestniczyło 87 osób. Program Konwersatorium obejmował: cztery sesje wykładowe, cztery sesje prezentacji ustnych, dwie sesje posterowe, sesję poświęconą sprawom Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej oraz „program socjalny”, na który składały się przerwy na kawę, obiady, zwiedzanie cerkwi prawosławnej z występem chóru oraz wieczór pożegnalny „Nad Zalewem”. Sesje wykładowe odbywały się w godzinach przedpołudniowych. Wykłady, prowadzone przez doświadczonych naukowców, dotyczyły czterech zagadnień tematycznych: projektowania leków, nowych celów w poszukiwaniu leków, metod chromatograficznych w badaniach leków oraz osiągnięć chemii medycznej w zwalczaniu raka. Prezentacje ustne odbywały się w godzinach popołudniowych. Obejmowały komunikaty doktorantów i młodych naukowców, dotyczące wyników badań z różnorakich gałęzi chemii medycznej. Po zakończeniu prezentacji ustnych, w pierwszym dniu Konwersatorium, odbyła się otwarta debata poświęcona zagadnieniom Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej, w której udział wzięła większość uczestników kongresu. Debatę otworzyła prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz, która krótko przedstawiła obecną sytuację PTChM oraz jego powiązania z Europejską Federacją Chemii Medycznej. Przytoczyła również istotne informacje dotyczące działalności EFMC (aktualności dotyczące składu osobowego i najbliższych kongresów). Następnym punktem była dyskusja, której przewodniczyli prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz i prof dr hab. Dariusz Matosiuk, której myślą przewodnią były sprawy organizacji przyszłych konwersatoriów. W dyskusji brali udział min.: prof. dr hab. Janina Karolak-Wojciechowska (Łódź), prof. dr hab. Franciszek Sączewski (Gdańsk), prof. dr hab. Paweł Kafarski (Wrocław), prof. dr hab. Jerzy Konopa, dr hab. Krzysztof Jóźwiak (Lublin). Wśród różnych propozycji dotyczących formy przyszłych konwersatoriów pojawiły się m.in.: postulat wprowadzenia pięciominutowych ustnych prezentacji posterów, wprowadzenia dwóch języków konferencyjnych (polskiego i angielskiego), zapraszania uczestników z zagranicy, a także propozycja przekształcenia konwersatorium w szkołę chemii medycznej, na którą zapraszani będą wykładowcy zagraniczni. Ważnym zagadnieniem był również problem częstotliwości i miejsca przyszłych konwersatoriów. Ostatecznie ustalono większością głosów, że konwersatoria będą odbywać się corocznie w podobnej formie jak obecne, a miejscem, podobnie jak w tym roku, będzie Lublin. Pozostałe zagadnienia dotyczące treści i formy przekazywania wiedzy na przyszłych konwersatoriach pozostały sprawą otwartą. Sesje posterowe miały miejsce w godzinach popołudniowych. Miłym akcentem zakończenia sesji posterowych, a zarazem, zakończenia obrad naukowych Konwersatorium, było wręczenie nagród za dwa najlepsze postery, ufundowanych przez prywatnych sponsorów: prof. dr hab. Janinę Wojciechowską i prof. dr. hab. Pawła Kafarskiego. Nagrody otrzymali najmłodsi uczestnicy: Przemysław Szafrański i Tomasz Kościołek, studenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I Konwersatorium Chemii Medycznej było kluczowym wydarzeniem w działalności Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej w tym roku, pozwalającym na integrację i wymianę myśli naukowej między polskimi naukowcami reprezentującymi różnorodne aspekty chemii medycznej. Szczególne słowa uznania należą się organizatorom Konwersatorium, z prof. dr. hab. Dariuszem Matosiukiem na czele, za wyśmienitą organizację, zarówno części naukowej, jak i socjalnej, pomimo obiektywnych przeszkód, jakimi były niskie opłaty zjazdowe i niesprzyjająca, deszczowa pogoda. Najlepszym wyrazem entuzjazmu uczestników był wybór ośrodka lubelskiego na miejsce kolejnych konwersatoriów. A zatem wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej zapraszamy za rok do Lublina na II Konwersatorium Chemii Medycznej!