Pożegnanie prof. dr hab. Zdzisława Chilmonczyka

Drogie Koleżanki i Koledzy,

28 listopada 2023 roku pożegnaliśmy naszego Drogiego Przyjaciela, prof. dr hab. Zdzisława Chilmonczyka. Wszyscy, którzy znali Profesora cenili jego otwartość, szczere i serdeczne podejście do innych oraz wielką wiedzę, którą z chęcią dzielił się z innymi.

Profesor Chilmonczyk od początku swojej kariery naukowej związany był z Chemią Medyczną. W roku 1983 rozpoczął pracę w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie. Pracował tam przez 17 lat pełniąc ostatecznie funkcję Z-cy Dyrektora ds. Naukowych. Był także odpowiedzialny za organizację Multidyscyplinarnych Konferencji Nauk o Leku. Pierwsza Konferencja miała miejsce w roku 1998. Od roku 2000 rozpoczął prace w Instytucie Leków. W latach 2000-2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Chemii Medycznej PTChem, a następnie był jednym z inicjatorów utworzenia Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej. Wszyscy z nas zapewne pamiętają wieczorne spotkanie przy grillu w trakcie Interdyscyplinarnej Konferencji Nauk o Leku w Darłówku w 2006. Było chłodno, ale nas rozgrzewała idea tworzenia Towarzystwa, które połączyłoby naukowców z różnych dyscyplin pracujących nad lekami, reprezentującymi także różne Towarzystwa. W efekcie powstało Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej, zarejestrowane w roku 2006 z siedzibą w Krakowie.

Wspólnie z profesorem Andrzejem Lipkowskim oraz naukowcami z Włoch – prof. Giuseppe Ronsisvalle i Węgier – prof. Peterem Matyus’em prof. Chilmonczyk brał udział w organizacji Joint Meeting in Medicinal Chemistry. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Taorminie na Sycylii w 1999 roku. Wraz z kolejnymi spotkaniami – w 2001 w Budapeszcie i w 2003 w Krakowie, wzrastała ilość instytucjonalnych członków i uczestników bezpośrednich. Seria Konferencji objęła praktycznie całą Europę Środkową od Polski po Grecję i trwała do roku 2022. Konferencje odbyły się dwukrotnie w Polsce – w roku 2003 w Krakowie i w roku 2013 w Lublinie.

Dzięki zaangażowaniu i wewnętrznemu przekonaniu o potrzebie rozwoju dyscypliny CHEMIA MEDYCZNA w Polsce prof. Chilmonczyk znacząco przyczynił się, by polska chemia medyczna zaistniała w Europie. Profesor miał wielką umiejętność przekonywania ludzi i stymulowania ich do odpowiedniego działania. Już w roku 2008 PTChM zorganizowało w Lublinie Pierwsze Konwersatorium Chemii Medycznej. Profesor miał swój ważny udział w tworzeniu i rozwoju Konwersatoriów, będąc aktywnym uczestnikiem wielu z nich.

Profesor Chilmonczyk zawsze był bardzo otwarty na kontakty interpersonalne. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Bardzo mi brak bezpośredniej rozmowy, dyskusji nad planami i kierunkami rozwoju.

Drogi Zdzisiu. Sam mówiłeś, że miałeś życie darowane co najmniej dwa razy. Nie miałbym nic przeciwko jeszcze kilku.

Będziemy Cię pamiętać. Byłeś ważny dla nas osobiście, ale i dla społeczności chemików medycznych. Wychowałeś wielu uczniów i zgromadziłeś wokół siebie liczne grono przyjaciół. To są Twoje owoce.

Żegnamy Cię Przyjacielu!

Dariusz Matosiuk
wraz Zarządem PTChM