IX Konwersatorium Chemii Medycznej


Rejestracja
 • W celu rejestracji proszę pobrać i wypełnić poniżej zamieszczony formularz, a następnie przesłać go na adres:
 • e-mail:rejestracja.kchm2018@gmail.com
 • Formularz do pobrania
 • W ramach jednej opłaty można zaprezentować jedno wystąpienie ustne lub jeden poster.

 • Termin rejestracji: 15 czerwca 2018

 • Opłata konferencjyjna
 • Opłata obejmuje udział w obradach i sesjach posterowych, przerwach kawowych, lunch, udział w uroczystej kolacji i materiały zjazdowe.
 • Student/Doktorant
 • 300 zł
 • Opłata regularna
 • 450 zł
 • Wpłaty
 • ING BANK ŚLĄSKI SA Nr konta: 74 1050 1445 1000 0023 2719 7105
 • Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
 • ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
 • Tytuł: IX Konwersatorium - imię i nazwisko uczestnika
 • Termin wpłat: 31 lipca 2018

 • Rodzaje prezentacji
 • Poster
 • Język: angielski
 • Format posteru: do A0.
 • Orientacja: pionowa.
 • Prezentacja ustna posteru
 • Maksymalnie 10 minutowa prezentacja PowerPoint (wersja 2010 i późniejsze) w języku polskim lub angielskim na temat posteru, połączona z krótką dyskusją po jej zakończeniu.
 • Komunikat ustny
 • Wystąpienie ustne w języku polskim lub angielskim trwające 20 minut z dyskusją po jego zakończeniu.

 • Abstrakty
 • Abstrakty należy przygotować w języku angielskim, zgodnie z szablonem znajdującym się poniżej i przesłać na adres:
 • e-mail:abstrakty.kchm2018@gmail.com
 • Wzór abstraktu do pobrania
 • Abstrakt nie może być dłuższy niż 1 strona.
 • Prosimy nie konwertować dokumentu do formatu .pdf
 • Termin nadsyłania abstraktów: 31 lipca 2018